Communications-On-The-Move (COTM)

Lösningarna som möjliggör en jämn och snabb dataanslutning, under rörelse på land, ökar. Bussar och tåg som transporterar passagerare behöver erbjuda tjänster som ger utmärkt internetuppkoppling, även när man passerar genom områden med dålig marknätstäckning. Polis och ambulanssjukvård kräver tillförlitlig datakommunikation i krissituationer, även när det normala kommunikationsmedlet inte fungerar, t.ex. på grund av strömavbrott. Särskilda autonoma fordon för kommersiell och militär användning kommer också att öka efterfrågan på denna typ av lösningar under de kommande åren.

Genom att använda erfarenheten och teknologin från sina militära godkända maritima antenner och dess tröghetsmätningsenheter erbjuder KebNi Land Mobile en högpresterande antenn med bästa möjliga stabilisering.

Vår COTM lösning

COTM-lösningen från KebNi Land Mobile är designad för hybrid Ku- och Ka-band med mekanisk omkoppling och inställning av polarisering och frekvensband som kan användas i olika applikationer.

Lösningen återanvänder programvara från våra maritima lösningar och sofistikerade algoritmer från vår tröghetsmätningsteknik.

Ladda ner produktblad